ORD ROD 

PÅ OG BAG SCENEN

Dansere: Søren Linding Urup, Ella Östlund, Marlene Bonnesen
Koreograf: Tali Rázga i samarbejde med danserne
Komponist: Rumpistol
Scenograf: Nadia Nabil
Dramaturg: Karina Dichov Lund
Foto: Søren Meisner

STØTTEGIVERE Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst, Augustinus Fonden, BUPL Kultur- og Solidaritetspulje.

ORD ROD

er en forestilling om ordblindhed for tre dansere og tre menneskestore bogstaver: O R D

På en legende og sanselig måde er de tre O R D og danserne med til at anskueliggøre, hvordan bogstavernes verden for nogle kan tilbyde en tryghed, man kan læne sig ind i, og hvordan den for andre kan være angstprovokerende og ekskluderende.

Dysleksi, eller ordblindhed, er ret udbredt. Således lever ca. 400.000 i Danmark med det usynlige handicap. Nogle er så udfordrede, at de aldrig lærer at skrive deres fulde navn. Andre er langt mindre besværede og begår sig forholdsvist uproblematisk i vores meget skriftbårne samfund.

Det er oftest i skolen, at nogle børn begynder at skille sig ud med deres udfordringer og det kan medføre både stor lettelse og stor frustration at blive testet ordblind. Man er hverken dum eller doven, fordi det, som synes så let og ubesværet for andre, koster så utrolig meget energi. Hjernen fungerer simpelthen anderledes.

“Gazarts ’ORD ROD’ er en sanselig og tanke-interessant ordblinde-dans, formidlet af fysik og følelser

Man får helt intuitivt lyst til at følge dem i deres bevægelser. Ordløst forholder de sig til bogstaverne. Med deres kroppe udtrykker de tiltrækning og frastødning. Tvivl, forundring, fremmedhed og fortrolighed. En slags frygt og en slags fortrolighed. De taler også fysisk med hinanden via den måde, hvorpå de nonverbalt er sammen.

Gazart har med den koreografi, som Tali Rázga i samarbejde med Fie Dam Mygind og danserne har skabt, fat i en meget interessant måde at gå til emnet ordblindhed. Og ved nærmere eftertanke er det egentligt en meget ”naturlig” eller åbenlys ”logisk” håndtering af emnet, al den tid ordblindhed er knyttet tæt sammen med fysik og følelser – tæt sammen med en anderledes fungerende hjerne og følelser af eksempelvis angst og eksklusion, qua vanskelighederne med bogstaver og ord.”                                Teateravisen, Kirsten Dahl

MÅLGRUPPE: Fra 8 år og hele familien

VARIGHED: Ca. 40 min.

PREMIERE: Forår 2024.

TURNÉ: Kontakt info@gazart.dk for mere information og booking.