Workshops

Vores undervisning i kreativ dans og bevægelse har vi opdelt i tre spor

Workshops for børn og unge

Vi tror på behovet for at skabe rum for at/hvor skolebørn kan udfolde og udforske deres kropslige selvforståelse i kreative, ikke konkurrenceprægede kontekster. Med vores workshops skaber vi en ramme som balancerer mellem det guidede og det improviserede, og skaber forbindelser mellem elevernes egne kroppe og deres fantasi og evner.

Workshops for lærere

Vi tilbyder praktiske workshops for lærere og pædagoger, der har lyst til at implementere nogle af vores arbejdsmetoder i deres egen undervisning

Workshops for professionelle

Her handler det om, at kunne dele vores værktøjer og erfaringer med performere og kunstnere, der er interesserede i at starte deres eget arbejde med kreativ bevægelse og dans for børn og unge.


Foto 17-10-17 3 38 45

For alle workshops gælder det, at vi ønsker at styrke den enkelte og gruppen gennem en legende tilgang og med fokus på unikke bevægelser. Vi introducerer, og arbejder med dansens basale virkemidler; bevidsthed om rum, tempo, bevægelseskvalitet, intensitet mm. Vi finder ofte inspiration i de fantasiverdener som vores forestillinger foregår i, men alle vores workshops fungerer som selvstændige enheder.